KURZY ANGLIČITNY

Víkendové kurzy, základní info :                                 AJ_VIKEND_mind &Spirit

 Letní tábory s angličtinou, základní info:            letní tábory

Pro podrobné informace klikněte v horní liště na položku Kurzy angličtiny a potom  „letní tábory“ nebo „víkendové kurzy“. 

Do které úrovně se mám zařadit:

  1. úplný začátečník, neumím nic, výstupem je certifikát úrovně A1/A2, (KET Key English Test)
  2. mírně pokročilí, umím zhruba úroveň A2, výstupem by měl být certifikát úrovně B1 (maturita)
  3. pokročilí, jsem na úrovni mezi A2/B1, výstupem by měl být certifikát úrovně B2 (FCE –mezinárodní zkouška First Certificate of English)
  4. expert, jsem na úrovni B2 a zacílil jsem na certifikát úrovně C1 (CAE – mezinárodní certifikát Certificate of Advanced English)

zde najdete:  Podrobnější informace k úrovním a certifikátům.

Kategorie úrovní dětí:

Děti 1. stupeň  ( 7 – 10 roků)
Výstup/zkoušky:  rozsah dle ŠVP   MŠ,  příprava na základní zkoušku KET (Key English Test, A1)

Děti 2. stupeň  ( 11 – 15 roků)
Výstup/zkoušky:   ŠVP MŠ,  základní zkouška  KET  (Key English Test, A2)

 

Kategorie úrovní junior a dospělí:

Junior  (16 -18 roků)
Výstup/zkoušky:  ŠVP MŠ, FCE  (First Certificate in English, B2), státní maturita

Dospělí, všechny kategorie:

Výstup/zkoušky:  KET, PET, FCE, CAE  (A1/A2,  B1, B2, C1, C2)

 

 

Nebojte se začít:
      Máte-li potřebnou dávku disciplíny a vůle, pak se není čeho obávat. Studium jazyků je především o vůli, nikoliv o talentu. U dětí je to především o motivaci. Jakákoliv motivace je dobrá a vyvolat zájem o studium jazyka by mělo být hlavním úkolem učitele. Z této oblasti mám zkušenosti a pobyt v cizině (USA, Austrálie) mi umožnil ověřit si své znalosti v praxi.
K výuce značnou měrou pomáhá speciální SW aplikace, která slouží k memorování slovních výrazů a ustálených frází. Tento SW také umožňuje vytvářet vlastní slovník. Aplikace poskytuje self-test v několika úrovních. Je možné ho nosit neustále s sebou i v chytrém telefonu/tabletu. Tato aplikace prokazatelně měří množství naučených slovíček a výrazů.

V případě zájmu nebo otázek mě neváhejte kontaktovat.

„If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse“.

Confucius