SOUDNÍ PŘEKLADATEL

CENÍK

 

Překlady dokumentů a jiných písemností ověřené soudní doložkou a razítkem

Překlady rodných listů + apostila 500,- Kč
Překlady oddacích listů + apostila 500,- Kč
Překlady úmrtních listů + apostila 500,- Kč
Překlady školních vysvědčení 600,- Kč
Překlady certifikátů a různých osvědčení 400/800,- Kč *

* cena se určí po předchozím posouzení konkrétního dokumentu

 

Překlady dokumentů a jiných písemností bez soudní doložky

z angličtiny do češtiny Kč 350,-    jedna normostrana formátu A4
z češtiny do angličtiny Kč 450,-   jedna normostrana  formátu A4

Pokud je listina předána v elektronickém editovatelném formátu (word) je poskytována sleva 20% !

Příplatky za spěšnost

Překlad do 24 hodin +100%
Překlad do 48 hodin +50% 

 

Konsekutivní tlumočení

Tlumočník a řečník se střídají, proto je při plánování akce třeba počítat s její dvojnásobnou délkou. Konsekutivní tlumočení je žádoucí v situacích, jako jsou např. obchodní a pracovní schůzky, nebo občanské ceremoniály (svatba atd.).

Doprovodné tlumočení

Tlumočník funguje jako doprovod v rámci obchodních cest a pracovních návštěv.

  • Školení
  • Úřední ceremoniály (svatby apod.)
  • Firemní akce různého zaměření
  • Obchodní schůzky
  • Kulturní akce

 

Cena za tlumočení zahrnuje cestovní a jiné případné náklady a tak se stanovuje po předchozí dohodě.